Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
Prijímacie konanie na PhD. štúdium 16.06.2020 11.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Predĺženie opatrení - príkaz rektora č. 6 16.03.2020 13.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium 21.05.2020 16.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Súťaž Tímový záchranár 2020 je zrušená 25.03.2020 25.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Príkazy rektora súvisiace s COVID19 11.05.2020 25.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Príkaz dekanky Organizácia štúdia a zabezpečenie procesov na FBI UNIZA počas mimoriadnej situácie 20.04.2020 26.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Zoznam zrušených a preložených aktivít 31.03.2020 26.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Študentská dobrovoľná činnosť pre potreby MV SR 31.03.2020 29.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020 30.04.2020 16.04.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium - 1.kolo a 2. kolo 21.07.2020 03.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Zápisy pre študentov prvého ročníka bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v ak. roku 2020/2021 30.07.2020 05.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Výsledky prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium 28.07.2020 11.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Zápisy študentov do vyšších ročníkov 03.09.2020 30.07.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Slávnostná promócia - Ing. 16.09.2020 31.07.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Oznam pre študentov FBI 03.09.2020 03.09.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia 16.09.2020 09.09.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia 16.09.2020 11.09.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Návod na prácu s MS Teams 30.09.2020 30.09.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dištančná výučba do odvolania 19.10.2020 04.10.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Študentský týždeň duševného zdravia 13.10.2020 13.10.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI