Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
Stáže, pobyty, kurz CO v súvislosti s prerušením výučby 10.03.2020 10.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prijímacie konanie na PhD. štúdium 16.06.2020 11.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Predĺženie opatrení - príkaz rektora č. 6 16.03.2020 13.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium 21.05.2020 16.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Súťaž Tímový záchranár 2020 je zrušená 25.03.2020 25.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Príkazy rektora súvisiace s COVID19 11.05.2020 25.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Príkaz dekanky Organizácia štúdia a zabezpečenie procesov na FBI UNIZA počas mimoriadnej situácie 20.04.2020 26.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Zoznam zrušených a preložených aktivít 31.03.2020 26.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Študentská dobrovoľná činnosť pre potreby MV SR 31.03.2020 29.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020 30.04.2020 16.04.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium - 1.kolo a 2. kolo 21.07.2020 03.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Zápisy pre študentov prvého ročníka bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v ak. roku 2020/2021 30.07.2020 05.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Výsledky prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium 28.07.2020 11.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Zápisy študentov do vyšších ročníkov 30.07.2020 30.07.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Slávnostná promócia - Ing. 31.07.2020 31.07.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI