Vedenie fakulty

Akademickí funkcionári FBI


 foto-dekan

Dekanka fakulty

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.

qrxnasov@sov.havmn.fx
rin.firagrxbin@sov.havmn.fx
tel.: 041 / 513 6600

 

foto-pd1

Prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Miroslava VANDLÍČKOVÁ, PhD.
zvebfynin.inaqyvpxbin@sov.havmn.fx
tel.: 041 / 513 6602

foto-pd2

Prodekan pre vedu a výskum

prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.
gbznf.ybirprx@sov.havmn.fx
tel.: 041 / 513 6604

Prodekan pre medzinárodné vzťahy
a marketing

Ing. Martin BOROŠ, PhD.
znegva.obebf@sov.havmn.fx
tel.: 041 / 513 6610


Tajomníčka fakulty

Mgr. Andrea Lacová
naqern.ynpbin@sov.havmn.fx
tel.: 041 / 513 6603

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI