Formulár oponenta

| O ČASOPISE | VÝZVA NA PUBLIKOVANIE | PRIJÍMANIE ČLÁNKOV - POSTUP | ŠABLÓNA ČLÁNKU | FORMULÁR OPONENTA | ETIKA PUBLIKOVANIA | REDAKČNÁ A TECHNICKÁ RADA | ARCHÍV |

POSUDOK OPONENTA - SK verzia: https://goo.gl/forms/RnRt8TqgpfvRUu3G3

 

POSUDOK OPONENTA - EN verzia: https://goo.gl/forms/287s0UYNTBgXH1Sp2

 

Informácie:

Redakčná rada časopisu žiada oponentov o hodnotenie príspevku prostredníctvom online formulára.

Tento posudok bude poskytnutý autorovi za účelom prípadnej úpravy článku bez uvedenia oponenta.

Pripomienky, návrhy a odporúčania možno napísať v poslednej časti formulára.

Pripomienky vo forme naskenovaného dokumentu, prosím pošlite na email: Znevn.Uhqnxbin@havmn.fx


 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI