Miestny spolok SČK

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri FBI

Miestny spolok SČK pri FBI je dobrovoľnícka organizácia, založená na princípoch hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Činnosť tohto spolku je zameraná na rozširovanie povedomia o prvej pomoci, humanitárnej činnosti a dobrovoľníctve.Venuje sa organizácií darovaní krvi, tréningov prvej pomoci, humanitárnych zbierok, či ukážok prvej pomoci pre verejnosť. Dobrovoľníci sa zúčastňujú aj súčinnostných cvičení zložiek IZS a rôznych národných a medzinárodných súťaží zdravotníckych posádok.

Predseda: Jakub Klínovský
Kontakt: sov-zfpx@havmn.fx


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI