Ples študentov FBI

Vážení študenti, pedagógovia, absolventi a priatelia FBI UNIZA. Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať na

Ples študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ktorý sa uskutoční

31. januára 2020 o 18:30 v Dome odborov, v Žiline.


Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spoločne sa zabavíme na výnimočnej spoločenskej akcii našej fakulty!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2459804850807052/

Predaj vstupeniek v kancelárii MA414.

 ples2019


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI