Workshop Seculin

V dňoch 16. až 18.10.2019 sa v univerzitnom rekreačnom zariadení v Zuberci konal 4. ročník workshopu Seculin. Workshop je každoročne tematicky zameraný a zúčastňujú sa ho zástupcovia katedier zameraných na riešenie fyzickej a objektovej bezpečnosti. Počas workshopu dochádza k výmene skúseností z výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk a prezentácií výsledkov ich práce. Tohto roku sa ho okrem organizujúcej Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA zúčastnili zástupcovia Univerzity Tomáše Bati zo Zlína, Krakowskej Akadémie im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, vysokej školy Ambis z Prahy, Akadémie policajného zboru v Bratislave a Vysokej školy bezpečnostného manažérstva z Košíc.

Stretnutie zástupcov katedier na Workshope Seculin 2019 - Zuberec, Slovensko


Memorandum akademických pracovísk FBI VŠ-TU v Ostrave, FAI UTB v Zlíne, APZ v Bratislave, VŠBM v Košiciach, WNB KAAFM a UP v Krakowe, European Association for Security a Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline
Celé znenie 
Zborníky z ročníkov na stiahnutie:

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI