Zoznam zamestnancov FBI

  MENO

  Email

Pracovisko

Telefón
041 513 + kl.

VUPCH

Adamová Veronika, Ing., PhD.,

irebavxn.nqnzbin@sov.havmn.fx

KBM

6660

 

Ballay Michal, Ing., PhD., LL.M.

zvpuny.onyynl@sov.havmn.fx

KKM

6858

 

Baránková Dana

qnan.onenaxbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RMVM

6710

 

Boroš Martin, Ing., PhD.
(prodekan)

znegva.obebf@sov.havmn.fx

Dekanát, KBM

6610, 6668

 

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD.

xngnevan.ohtnabin@sov.havmn.fx

KKM

6700, 6748

 

Coneva Iveta, Ing.,PhD.

virgn.pbarin@sov.havmn.fx

KPI

6755

 

Čepčániová Ivana

vinan.prcpnavbin@sov.havmn.fx

KPI

6751, 6753

 

Dvořák Zdeněk, prof., Ing., PhD.

mqrarx.qibenx@sov.havmn.fx

KBM

6854

 

Figuli Lucia, doc., Ing., PhD.

yhpvn.svthyv@sov.havmn.fx

KBM

6615

 

Gašpercová Stanislava, doc., Bc., Ing., PhD.

fgnavfynin.tnfcrepbin@sov.havmn.fx

KPI

6796

 

Gašpieriková Iveta

virgn.tnfcvrevxbin@sov.havmn.fx

KKM

6701, 6703

 

Hollá Katarína, doc., Ing., PhD. 

xngnevan.ubyyn@sov.havmn.fx

KKM

6704

 

Hudáková Mária, doc., Ing., PhD.

znevn.uhqnxbin@sov.havmn.fx

KKM

6712

 

Jaďuďová Jana, RNDr., PhD.

wnan.wnqhqbin@sov.havmn.fx

KKM

6758

 

Kampová Katarína, doc., Ing., PhD.

xngnevan.xnzcbin@sov.havmn.fx

KBM

6698

 

Kapusniak Jaroslav, Ing., PhD.

wnebfyni.xnchfavnx@havmn.fx

KPI

6757

 

Kelíšek Alexander, Ing., PhD.

nyrknaqre.xryvfrx@sov.havmn.fx

KKM

6714

 

Klučka Jozef, doc., Ing., PhD.

wbmrs.xyhpxn@sov.havmn.fx

KKM

6706

 

Konárik Milan, Ing., Bc., PhD.

zvyna.xbanevx@sov.havmn.fx

KPI

6797

 

Košútová Anna, Mgr.

naan.xbfhgbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RV

6606

 

Kubás Jozef, Ing. PhD.

wbmrs.xhonf@sov.havmn.fx

KKM

6705

 

Lacová Andrea, Mgr. (tajomníčka)

naqern.ynpbin@sov.havmn.fx

Dekanát

6603

 

Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.

obuhf.yrvgare@sov.havmn.fx

KPI

6850

 

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.    (prodekan)

gbznf.ybirprx@sov.havmn.fx

Dekanát, KBM

6604, 6654

 

Lusková Mária, Ing., PhD.

znevn.yhfxbin@sov.havmn.fx

PVB

6766

 

Magdolen Marián, Mgr., PhD.

znevna.zntqbyra@sov.havmn.fx

KBM

6665

 

Makovická Osvaldová Linda, prof.,Bc.,Ing.,PhD.

yvaqn.znxbivpxn@sov.havmn.fx

KPI

6767

 

Mariš Ladislav, Ing., PhD.

ynqvfyni.znevf@sov.havmn.fx

KBM

6658

 

Marková Iveta, prof., RNDr., PhD.

virgn.znexbin@sov.havmn.fx

KPI

6799

 

Mäkká Katarína, Ing., PhD.

xngnevan.znxxn@sov.havmn.fx

KBM

6666

 

Mendel Róbert, JUDr., PhD.

www.advokat-mendel.sk

KBM

0415993314

 

Mitašová Veronika, Ing., PhD.

irebavxn.zvgnfbin@havmn.fx

PVB

6768

 

Mitrenga Patrik, Ing., PhD.

cngevx.zvgeratn@sov.havmn.fx

KPI

6752

 

Moricová Valéria, Mgr., PhD.

inyrevn.zbevpbin@sov.havmn.fx

KKM

6731

 

Mydliarová Gabriela

tnoevryn.zlqyvnebin@sov.havmn.fx

Dekanát-RV

6605

 

Patsch Martina, Ing.

znegvan.cngfpu@havmn.fx

Dekanát-RV

6607

 

Penteková Monika, Ing.

zbavxn.cragrxbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RPP

6611

 

Piják Juraj, Ing.

whenw.cvwnx@sov.havmn.fx

Dekanát-RSSVKT

6612

 

Prievozník Pavol, Mgr.

cniby.cevribmavx@sov.havmn.fx

KKM

6867

 

Ristvej Jozef, prof., Ing., PhD.     (prorektor)

wbmrs.evfgirw@sov.havmn.fx

wbmrs.evfgirw@havmn.fx

KKM

Rektorát

6717

5130

 

Sibila Michal, Ing., PhD.

zvpuny.fvovyn@havmn.fx

KKM

6857

 

Stachová Darina, RNDr., PhD.

qnevan.fgnpubin@sov.havmn.fx

KKM

6865

 

Stenchláková Alena

nyran.fgrapuynxbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RFE

6609

 

Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD.

fgnavfynin.fgerypbin@sov.havmn.fx

KKM

6708

 

Studená Jana, Mgr., PhD.

wnan.fghqran@havmn.fx

KKM

6722

 

Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.     (dekanka)

rin.firagrxbin@sov.havmn.fx

qrxnasov@sov.havmn.fx

Dekanát, KKM

6600

 

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

wbmrs.firgyvx@sov.havmn.fx

KPI

6750, 6798

 

Šmidová Slávka

fynixn.fzvqbin@sov.havmn.fx

KBM

6651

 

Šoltés Viktor, Ing., PhD.

ivxgbe.fbygrf@sov.havmn.fx

KBM

6656

 

Titko Michal, doc., Ing., PhD.

zvpuny.gvgxb@sov.havmn.fx

KKM

6713

 

Vandlíčková Miroslava, Ing., PhD.   (prodekanka)

zvebfynin.inaqyvpxbin@sov.havmn.fx

Dekanát, KPI

6602, 6754

 

Veľas Andrej, prof., Ing., PhD.

naqerw.irynf@sov.havmn.fx

KBM

6650

 

Zavadzanová Katarína

xngnevan.mninqmnabin@sov.havmn.fx

frxeqrx@sov.havmn.fx 

Sekr. dekana

6601

 

Zvaková Zuzana, doc., Ing., PhD.

mhmnan.minxbin@sov.havmn.fx

KBM

6660

 


Legenda:

KKM

KPI

KBM

PVB

Katedra krízového manažmentu

Katedra požiarneho inžinierstva

Katedra bezpečnostného manažmentu

Pracovisko výskumu bezpečnosti

 

RV

RMVM

RPP

RFE

RSSVKT

Referát pre vzdelávanie

Referát pre medzinárodné vzťahy a marketing

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Referát správy sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky

Vrátnica FBI UNIZA 6626
Ústredňa UNIZA 1111
Dielňa elektrikári 6630
Údržba FBI - Maťko Ján 2006
Projects Meeting Room MA 130 6860
Fax FBI UNIZA 6620

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI