Vedecká rada fakulty

Zloženie Vedeckej rady FBI UNIZA
2023 - 2027
Člen vedeckej rady Pracovisko Odbor pôsobenia
Predsedníčka:    
1. doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
Podpredseda:    
2. prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
Interní členovia:    
3. doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
4. prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD FBI UNIZA bezpečnostné vedy
5. doc. Ing. Lucia Figuli, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
6. doc. Bc. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
7. doc. Ing. Katarína Hollá, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
8. doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.   FBI UNIZA bezpečnostné vedy
9. doc. Ing. Katarína Kampová, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
10. prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., MBA ÚZVV UNIZA súdne inžinierstvo
11. doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
12. prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. FPEDaS UNIZA dopravné služby
13. prof. Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
14. prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
15. doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD. FEIT UNIZA automatizácia
16. prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA FBI UNIZA bezpečnostné vedy
17. doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. FRI UNIZA informatika
18. doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
19. prof. Ing. Andrej Veľas, PhD. FBI UNIZA bezpečnostné vedy
Externí členovia:    
20. doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši obrana a vojenstvo
21. doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky UTB v Zlíne, ĆR bezpečnostné vedy
22. pplk. Ing. Ivan Lupták  Záchranná brigáda HaZZ v Žiline bezpečnostné vedy
23. prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
24. PhDr. David Michalík, Ph.D. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha, ČR bezpečnostné vedy
25. doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, ČR bezpečnosť a požiarna ochrana
26. pplk. v. v. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., MBA Akadémia Policajného zboru v Bratislave bezpečnostné vedy

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ VEDECKEJ RADY

2024
22.05.2024 - zápisnica z rokovania VR
10.-12.4.2024 - zápisnica z per rollam hlasovania VR
14.02.2024 - zápisnica z rokovania VR
2023
25.10.2023 - zápisnica z rokovania VR
16.05.2023 - zápisnica z rokovania VR
21.04.2023 - zápisnica z hlasovania VR
17.01.2023 - zápisnica z rokovania VR
2022
19.10.2022 - zápisnica z rokovania VR
17.05.2022 - zápisnica z rokovania VR
16.03.2022 - zápisnica z rokovania VR
04.02.-15.04.2022 - per rollam
26.01.2022 - zápisnica z rokovania VR
2021
06.10.2021 - zápisnica z rokovania VR
18.05.2021 - zápisnica z rokovania VR
20.01.2021 - zápisnica z rokovania VR
2020
21.10.2020 - zápisnica z rokovania VR
26.05.-01.06.2020 - per rollam
22.01.2020 - zápisnica z rokovania VR
2019
23.10.2019 - zápisnica z rokovania VR
21.5.2019 - zápisnica z rokovania VR
23.1.2019 - zápisnica z rokovania VR
2018
24.10.2018 - zápisnica z rokovania VR
22.5.2018 - zápisnica z rokovania VR
24.1.2018 - zápisnica z rokovania VR
2017
18.10.2017 - zápisnica z rokovania VR
23.5.2017 - zápisnica z rokovania VR
25.1.2017 - zápisnica z rokovania VR
2016
26.10.2016 - zápisnica z rokovania VR
30.3.2016 - zápisnica z rokovania VR
27.1.2016 - zápisnica z rokovania VR
2015
2.11.2015 - zápis o hlasovaní per rollam
21.10.2015 - zápisnica z rokovania VR
19.5.2015 - zápisnica z rokovania VR
28.1.2015 - zápisnica z rokovania VR
2014
15.10.2014 - zápisnica z rokovania VR
20.5.2014 - zápisnica z rokovania VR
29.1.2014 - zápisnica z rokovania VR
2013
16.10.2013 - zápisnica z rokovania VR
4.6.2013 - zápisnica z rokovania VR
30.1.2013 - zápisnica z rokovania VR
2012
9.10.2012 - zápisnica z rokovania VR
29.5.2012 - zápisnica z rokovania VR
25.1.2012 - zápisnica z rokovania VR
2011
26.10.2011 - zápisnica z rokovania VR
31.5.2011 - zápisnica z rokovania VR
26.1.2011 - zápisnica z rokovania VR
2010
27.10.2010 - zápisnica z rokovania VR
1.6.2010 - zápisnica z rokovania VR
24.2.2010 - zápisnica z rokovania VR
15.2.2010 - záznam o korešpondenčnom hlasovaní ...

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI