Vedecká rada fakulty

Vedecká rada Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA)
Obdobie: 2019 - doteraz
     
Člen vedeckej rady FBI UNIZA Pracovisko Odbor pôsobenia
     
Predsedníčka:     
doc. Ing. Eva  Sventeková, PhD. FBI UNIZA dekanka občianska bezpečnosť
     
Podpredseda:    
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.  FBI UNIZA prodekan pre vedu a výskum ochrana osôb a majetku
     
Interní členovia:  
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. FBI UNIZA občianska bezpečnosť
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. FBI UNIZA občianska bezpečnosť
doc. Ing. Katarína Hollá, PhD. FBI UNIZA občianska bezpečnosť
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. FBI UNIZA občianska bezpečnosť
doc. Ing. Katarína Kampová, PhD. FBI UNIZA ochrana osôb a majetku
prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., MBA ÚZVV UNIZA súdne inžinierstvo
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. FBI UNIZA občianska bezpečnosť
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. FBI UNIZA občianska bezpečnosť
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. FPEDaS UNIZA dopravné služby
doc. Bc. Ing. Linda Makovická, Osvaldová, PhD. FBI UNIZA záchranné služby
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. FBI UNIZA záchranné služby
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA FBI UNIZA občianska bezpečnosť
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. FBI UNIZA záchranné služby
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. FBI UNIZA záchranné služby
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. FBI UNIZA ochrana osôb a majetku
     
Externí členovia:    
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíně, ČR řízení strojů a procesů
prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave ekonomika a manažment podniku
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. Vojenská akadémia gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši obrana a vojenstvo
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Akadémia Policajného zboru SR v Bratislave trestné právo
pplk. Ing. Ivan Lupták  Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline bezpečnostné vedy
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. Materiálovo technologická fakulta STU so sídlom v Trnave bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PhDr. David Michalík, Ph.D. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha, ČR bezpečnostné vedy
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, ČR bezpečnost a požární ochrana


ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ VEDECKEJ RADY

2023
17.01.2023 - zápisnica z rokovania VR
2022
19.10.2022 - zápisnica z rokovania VR
17.05.2022 - zápisnica z rokovania VR
16.03.2022 - zápisnica z rokovania VR
04.02.-15.04.2022 - per rollam
26.01.2022 - zápisnica z rokovania VR
2021
06.10.2021 - zápisnica z rokovania VR
18.05.2021 - zápisnica z rokovania VR
20.01.2021 - zápisnica z rokovania VR
2020
21.10.2020 - zápisnica z rokovania VR
26.05.-01.06.2020 - per rollam
22.01.2020 - zápisnica z rokovania VR
2019
23.10.2019 - zápisnica z rokovania VR
21.5.2019 - zápisnica z rokovania VR
23.1.2019 - zápisnica z rokovania VR
2018
24.10.2018 - zápisnica z rokovania VR
22.5.2018 - zápisnica z rokovania VR
24.1.2018 - zápisnica z rokovania VR
2017
18.10.2017 - zápisnica z rokovania VR
23.5.2017 - zápisnica z rokovania VR
25.1.2017 - zápisnica z rokovania VR
2016
26.10.2016 - zápisnica z rokovania VR
30.3.2016 - zápisnica z rokovania VR
27.1.2016 - zápisnica z rokovania VR
2015
2.11.2015 - zápis o hlasovaní per rollam
21.10.2015 - zápisnica z rokovania VR
19.5.2015 - zápisnica z rokovania VR
28.1.2015 - zápisnica z rokovania VR
2014
15.10.2014 - zápisnica z rokovania VR
20.5.2014 - zápisnica z rokovania VR
29.1.2014 - zápisnica z rokovania VR
2013
16.10.2013 - zápisnica z rokovania VR
4.6.2013 - zápisnica z rokovania VR
30.1.2013 - zápisnica z rokovania VR
2012
9.10.2012 - zápisnica z rokovania VR
29.5.2012 - zápisnica z rokovania VR
25.1.2012 - zápisnica z rokovania VR
2011
26.10.2011 - zápisnica z rokovania VR
31.5.2011 - zápisnica z rokovania VR
26.1.2011 - zápisnica z rokovania VR
2010
27.10.2010 - zápisnica z rokovania VR
1.6.2010 - zápisnica z rokovania VR
24.2.2010 - zápisnica z rokovania VR
15.2.2010 - záznam o korešpondenčnom hlasovaní ...

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI