Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.


Termíny prijímacieho konania:

  • 07.06.2023 - Bc. štúdium 
  • 08.06.2023 - náhradný termín Bc. štúdium
  • 23.06.2023 - Ing. štúdium
  • 15.06.2023 - PhD. štúdium 

Termíny podávania prihlášok:
  • 31.03.2023 - Bc. štúdium
  • 30.04.2023 - Ing. štúdium
  • 31.05.2023 - PhD. štúdium


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI