Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.


Termíny podávania prihlášok:

Bc. štúdium: do 31.3.2020 predĺžené do 31.5.2020

Ing. štúdium: do 30.4.2020

PhD. štúdium: do 29.5.2020 predĺžené do 3.7.2020


Prijímacie konanie - info tézy pre Bc. štúdium a pre Ing. štúdium

Podmienky a ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej stránke.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI