Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.

Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium do prvého stupňa (Bc.) a do druhého stupňa (Ing.) bude prebiehať online formou na stránke:

prijimacky.fbi.uniza.sk


Príjimacie konanie 1. kolo pre Ing. štúdium bude formou online testu 6.7.2020
Príjimacie konanie 2. kolo pre Bc. a 2.kolo pre Ing. štúdium bude formou online testu 28.7.2020


Návod k prijímaciemu konaniu pre Bc. stupeň - na stiahnutie

Rovnaký princíp prihlasovania a vyplňovania správnych odpovedí bude aj pre Ing. stupeň.


Termíny podávania prihlášok:

Bc. štúdium: do 31.3.2020 predĺžené do 15.7.2020

Ing. štúdium: do 30.4.2020 predĺžené do 15.7.2020

PhD. štúdium: do 29.5.2020 predĺžené do 3.7.2020


Prijímacie konanie - info tézy pre Bc. štúdium a pre Ing. štúdium

Podmienky a ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej stránke.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI