Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.


Termíny prijímacieho konania:

  • 09.06.2021 - Bc. štúdium
  • 26.06.2021 - Ing. štúdium
  • 17.06.2021 - PhD. štúdium 

Termíny podávania prihlášok:
  • predĺžené do 30.04.2021 - Bc. štúdium
  • 30.04.2021 - Ing. štúdium
  • 31.05.2021 - PhD. štúdium


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI