Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.


Termíny prijímacieho konania:

  • 12.06.2024 - Bc. štúdium
  •    13.06.2024 - náhradný termín Bc. štúdium (nutné sa nahlásiť)
  • 26.06.2024 - Ing. štúdium
  • 13.06.2024 - PhD. štúdium 

Termíny podávania prihlášok:
  • predĺžené do 30.04.2024 - Bc. štúdium
  • 30.04.2024 - Ing. štúdium
  • 31.05.2024 - PhD. štúdium


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI