Prijímačky - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2022/2023


Bakalárske štúdium

  • Výsledky (bude doplnené)

Inžinierske štúdium

  • Výsledky (bude doplnené)

O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní poštou.0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI