Prijímačky - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2020/2021


Bakalárske štúdium

Konečné výsledky - denné štúdium

Konečné výsledky - externé štúdium

O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 

Inžinierske štúdium

Konečné výsledky

O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 


Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2019/2020


Bakalárske štúdium

          Konečné výsledky - denné štúdium (12. a 13.6.2019)

         Konečné výsledky - externé štúdium (12. a 13.6.2019) 

          O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 

Inžinierske štúdium

          Konečné výsledky (28.6.2019) 

          O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI