Prijímačky - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2020/2021


Bakalárske štúdium

Konečné výsledky - denné štúdium 

Konečné výsledky - externé štúdium

 

Inžinierske štúdium

Konečné výsledky


O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní poštou.0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI