Prijímačky - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2023/2024
(budú doplnené po príjimacom konaní)


Bakalárske štúdium

  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 07.06.2023 pre denné bakalárske štúdium
  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 07.06.2023 pre externé bakalárske štúdium
  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 08.06.2023 pre denné aj externé bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 23.06.2023 pre inžinierske štúdium


O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní poštou.0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI