Návod pre prijímací test

Návod pre prijímací test uchádzačom o štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva v Žiline na ak. rok 2021/2022.

Návod na prijímacie konanie Bc. - na stiahnutie

Návod na prijímacie konanie Ing. - na stiahnutie


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI