Schémy predmetov

Predmety pre súčasných študentov


Bezpečnostný manažment 

Bc. denné Bc. externé 3 roky (krátke) Bc. externé 4 roky (dlhé) Ing. denné Ing. externé 2 roky (krátke) Ing. externé 3 roky (dlhé)
Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania
Všeobecné  Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné
Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť
Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť
Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnost


Krízový manažment 

Bc. denné Bc. externé 3 roky (krátke) Bc. externé 4 roky (dlhé) Ing. denné Ing. externé 2 roky (krátke) Ing. externé 3 roky (dlhé)
Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania
Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné
Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva
Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť
Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažmentv podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku

Záchranné služby

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI