Fakturačné údaje

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
01026 Žilina
Slovensko
 
IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
DIČ: 2020677824
 
Dodacia adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
1. mája 32
01026 Žilina
Slovensko
 
Právna forma:
382 - Verejnoprávna inštitúcia
 
Hlavná činnosť:
85420 - Terciárne vzdelávanie
 
Inštitucionálny sektor:
13110 - Ústredná štátna správa
 
Druh vlastníctva:
4 - Štátne


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI