ŠVOČ

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTIV ROKU 2023
Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 27. apríla 2023 súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

Dokumenty

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI