ŠVOČ

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTIV ROKU 2023
Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 27. apríla 2023 súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

Dokumenty

Vyhlásenie SK

Vyhlásenie EN

Prihláška SK

Prihláška EN

Príkaz dekanky


Témy ŠVOČ 2023

Bezpečnostný manažment Záchranné služby Krízový manažment Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Témy BM Témy ZS Témy KM Témy BOKI

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI