Výberové konanie

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva  Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

na obsadenie funkcie:


Informácie o výberovom konaní:

Výsledky výberového konania FBI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI