Výberové konanie

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva  Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

na obsadenie funkcie:


  Výsledky výberového konania FBI UNIZA


  0
  študentov
  0
  učiteľov
  0
  absolventov

  Partneri FBI