Erasmus + pre zamestnancov

Učiteľské mobility učiteľov

 Mobilita učiteľov - interné pravidlá pre AR 2018/2019

Školenia zamestnancov

Mobilita zamestnancov - interné pravidlá pre AR 2018/2019

Formuláre tlačív:

Formuláre tlačív:

Prihláška - výučba

Program výučby v SJ

Program výučby v AJ

    

Prihláška - školenie

Pracovný program v SJ

Pracovný program v AJ

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI