Publikácie a časopisy FBI

Fakultné časopisy

Vydané učebnice, monografie a skriptá

KM Logo KRÍZOVÝ MANAŽMENT 

2016

Skriptá

Technické kreslenie pre bezpečnostné inžinierstvo / Lucia Figuli, Vlastimil Mach, Ladislav Mariš. – 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - 216 s.; ISBN 978-80-554-1204-7


 

2015

MONOGRAFIE

Ekonomická bezpečnosť / Stanislava Strelcová ; vedecký redaktor: Vladimír Gozora. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 117 s., ISBN 978-80-554-1061-6

 

SKRIPTÁ

Ochrana pred požiarmi / Jozef Svetlík ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 193 s.,  ISBN 978-80-554-1080-7  [Spoluautori: Makovická Osvaldová, Linda ; Gašpercová, Stanislava ; Panáková, Jaroslava ] 

 

Požiarna bezpečnosť technologických procesov / Linda Makovická Osvaldová, Adelaida Fanfarová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 263 s., ISBN 978-80-554-0963-4

 

Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj] / Vladimír Mózer. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 181 s., ISBN 978-80-554-1084-5

 

Návody na cvičenia pružnosť a plasticita / Daniel Papán, Zuzana Papánová, Lucia Figuli. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 178 s.; ISBN 978-80-554-1137-8

 

2014

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

Evakuácia osôb, zvierat a vecí / Miloslav Seidl, Miroslav Tomek, Dušan Vičar ; vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 262 s., ISBN 978-80-554-0939-9

 

MONOGRAFIE

Štatisticko-ekonomické aspekty požiarnej bezbečnosti / Jozef Klučka, Vladimír Mózer ; vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 125 s., ISBN 978-80-554-0964-1

 

Podnikateľské prostredie malých a stredných firiem v Českej a Slovenskej republike / Jaroslav Belás ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : GEORG, 2014. - 153 s. - ISBN 978-80-8154-074-5 [Spoluautori: Buganová, Katarína ; Hošták, Peter ; Hudáková, Mária ; Lusková, Mária ; Macháček, Jiří ; Sobeková-Májková, Monika ]

 

SALIANT = Selective antibodies limited immuno assay novel technology [Technológia metódy detekcie s použitím selektívnych protilátok] / Anton Osvald ... [et al.] ; scientific redactor: Miroslav Seidl. - 1. ed. - Žilina : University of Žilina, 2014. - 121 s., ISBN 978-80-554-0838-5 [Spoluautori: Lusková, Mária ; Svetlík, Jozef ; Flachbart, Jaroslav ; Vandlíčková, Miroslava ; Mózer, Vladimír ]

Vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline.
Časopis vychádza 2-3 krát za rok, články sa prijímajú priebežne.
Oponovanie článkov prebieha formou „Double-Blind Peer Review“.
V prípade Vášho záujmu je možné si časopis objednať na adrese redakcie, cena za jeden výtlačok časopisu je 5,-€.

 

ESEC logo EUROPEAN JOURNAL OF SECURITY AND SAFETY
Elektronický časopis Európskeho konzorcia eSEC, spravovaného na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej Univerzity, určený pre verejnosť, profesionálov a vedcov zaoberajúcich sa bezpečnosťou vo všetkých sférach ľudského života.
Nové príspevky sú publikované priebežne na webovej stránke časopisu.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke časopisu.

 

 SR logo  SECURITY REVUE
Elektronický časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej Univerzity, určený pre odbornú verejnosť zaoberajúcu sa bezpečnosťou vo všetkých sférach ľudského života.
Nové príspevky sú publikované priebežne na webovej stránke časopisu.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke časopisu.
 
 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI