Erasmus + pre študentov


Spoločné dokumenty pre študijné pobyty a stáže


Študijné pobyty

Praktické stáže

 

 

 

 

 

Formuláre tlačív:  

 

Formuláre tlačív: 

 

 

 

 


Erasmus+  pre študentov so špecifickými potrebami

Prihlášky študentov a pracovníkov fakulty s požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi najneskôr do 22. mája

(koordinátor FBI:  Mgr. Valéria Moricová, PhD.,  MA403)

 

 

 0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI