Erasmus + pre študentov


Spoločné dokumenty pre študijné pobyty a stáže


Študijné pobyty

Praktické stáže

 

Formuláre tlačív:  

 

Formuláre tlačív: 


Erasmus+  pre študentov so špecifickými potrebami

Prihlášky študentov a pracovníkov fakulty s požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi najneskôr do 22. mája 2018.

(koordinátor FBI:  Mgr. Valéria Moricová, PhD.,  MA412)

 0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI