Zápis na štúdium

Postup pre uchádzačov pre elektronický zápis a vloženie maturitného vysvedčenia.

Elektronický zápis na štúdium a vkladanie maturitného vysvedčenia - na stiahnutie


Zápisy do vyšších ročníkov - 2. a 3. ročník Bc., Ing. (AR 2020/2021) - na stiahnutie 0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI