Prijímacie konanie PhD. štúdium

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, 
že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2021/2022. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2021 !!!

Podľa „Akademického kalendára roka 2020/2021“ sa uskutoční dňa 17.6. 2021 od 08.00 h prijímacie konanie s uchádzačmi o doktorandské štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA v dennej a externej forme štúdia pre všetky akreditované študijné programy.

Viac informácií nájdete v plnom znení oznamu - na stiahnutie. 
Príkaz dekanky č. 10 z roku 2021 o prijímacom konaní PhD. štúdium - na stiahnutie.
Vypísané témy v jednotlivých študijných programoch:

Obsahové zameranie prijímacieho konania - na stiahnutie.

Postup na vyplnenie elektronickej prihlášky - na stiahnutie. 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI