Prijímacie konanie PhD. štúdium

Oznam na príjimacie konanie doktorandské štúdium pre AR 2024/2025 - na stiahnutie 
Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2024
Výber uchádzačov sa uskutoční prijímacím konaním na FBI UNIZA dňa 13. júna 2024.
Vypísané témy v jednotlivých študijných programoch (budú doplnené):

Obsahové zameranie prijímacieho konania - na stiahnutie.
Postup na vyplnenie elektronickej prihlášky - na stiahnutie. 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI