Štúdium na FBI

Predmety pre uchádzačov o štúdium od 2024/2025

Bezpečnostný manažment 

Bc. denné Bc. externé Ing. denné Ing. externé
Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania
Všeobecné  Všeobecné Všeobecné Všeobecné
Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť Fyzická a objektová bezpečnosť
Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť Informačná bezpečnosť
Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti Manažérske systémy bezpečnosti


Krízový manažment 

Bc. denné Bc. externé
Ing. denné Ing. externé
Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania Indikované povolania
Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné
Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva
Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť Podniková bezpečnosť
Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku Manažment rizík a krízový manažment v podniku

Záchranné služby

 

 

Študijný odbor

 

Študijný program

 

Stupeň vš. štúdia

 

Forma

štúdia

 

Udeľovaný titul

 

Bezpečnostné vedy

Bezpečnostný manažment

1

denná, externá

Bc.

Bezpečnostné vedy

Krízový manažment

1

denná, externá

Bc.

Bezpečnostné vedy

Záchranné služby

1

denná, externá

Bc.

Bezpečnostné vedy

Bezpečnostný manažment

2

denná, externá

Ing.

Bezpečnostné vedy

Krízový manažment

2

denná, externá

Ing.

Bezpečnostné vedy

Záchranné služby

2

denná, externá

Ing.

Bezpečnostné vedy

Bezpečnostný manažment

3

denná, externá

PhD.

Bezpečnostné vedy

Krízový manažment

3

denná, externá

PhD.

Bezpečnostné vedy

Záchranné služby

3

denná, externá

PhD.

 

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA FBI pre jednotlivé stupne štúdia (Bc., Ing., PhD.),
vrátane termínov podávania prihlášok apod. - nájdete pod týmto odkazom

Učebné plány a informačné listy predmetov: http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php

Profily absolventov pre jednotlivé stupne štúdia(Bc., Ing., PhD.)

  

KVALITA VZDELÁVANIA

 

Fakulta má zavedený vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorý je podporený meracím systémom kvality a systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť a služby a aktivity pre verejnosť.

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI