Medzinárodná spolupráca

Rozvoj medzinárodnej spolupráce vychádza z historických míľnikov spojených najmä s transformáciou Vojenskej fakulty na Fakultu špeciálneho inžinierstva a neskôr na Fakultu bezpečnostného inžinierstva (ďalej len Fakulta). V súčasnosti je Fakulta manažérsko – technologického zamerania a s tým a jej špecifickým zameraním na bezpečnosť je spojené i vyhľadávanie potenciálnych partnerov v rámci medzinárodnej spolupráce. Prostredníctvom neustáleho rozvíjania vedecko-výskumnej činnosti, mobilít pedagogických zamestnancov a študentov a iných aktivít narástol a diverzifikoval sa i počet a zameranie jednotlivých kooperujúcich inštitúcií. Existujúca spolupráca sa neustále prehlbuje i prostredníctvom organizácie spoločných vedeckých a odborných podujatí a nadväzujú sa nové kontakty ako so zahraničnými univerzitami tak i s podnikateľskými subjektmi v odbore.

Tabuľka 1 Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené bilaterálne zmluvy

Názov vysokej školy/univerzity

Mesto/štát

Higher Hanseatic School of Management in Slupsk

Slupsk/Poľsko

Bukovyniam University

Chernivtsi/Ukraine

Military university of technology

Warszawa/Poľsko

Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach

České Budejovice/ČR

Slezská univerzita Opava

Opava/ČR

University of Niš

Niš/ Srbsko

Policejní akadémie ČR

Praha/ČR

Wyzsza szkola administracji w Bielsku-Bialej

Bielsko Biala/Poľsko

Akademia Swietokrzyska im Jana Kochanowskiego

Kielce/Poľsko

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín/ČR

The School of banking and management in Cracow

Krakow/Poľsko

Faculy of security studies, University of Belgrade

Belehrad/Srbsko

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

Brno/ČR

Centrum excelencie pre územné analýzy a environmentálne riziká univerzity Tarbiat Moallm v Teheráne (Irán CESAEH)

Teherán/Irán

Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Praze

Praha/ČR

Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze

Praha/ČR

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava

Ostrava/ČR

Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu Univerziteta Union u Beogradu

Belehrad/Srbsko

Saint-Petersburg University of State Fire Services of EMERCOM

Petrohrad/Rusko

Polytechnický inštitút Charkov

Charkov/Ukrajina,

JABLOTRON ALARMS a.s.

Praha/ČR

Vilnius Gediminas Technical University

Vilnius/Litva

Mark2 Corporation Czech a.s

Praha/ČR

Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Praha/ČR


Tabuľka 2 Prehľad inštitúcií s ktorými má fakulta uzatvorené Erasmus bilaterálne zmluvy

Názov vysokej školy/univerzity

Názov fakulty/ústavu

Mesto/štát

General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces

Faculty of Security Affairs

Wroclaw/Poľsko

Higher School of Transport

Higher School of Transport

Sofia/Bulharsko

University of Oviedo

Jovellanos Faculty of Commerce, Tourism and Social Sciences

Oviedo/Španielsko

National Defence University Warsaw

Akademia Obrony Narodowej

Varšava/Poľsko

České vysoké učení technické v Praze – Česká republika

Faculty of Biomedical Engineering

Praha/ČR

České vysoké učení technické v Praze – Česká republika

Fakulta dopravní

Praha/ČR

Old Polish University in Kielce

Kielce School of Economics Tourism and Social Sciences, Kielce, Poland

Kielce/Poľsko

University of Applied Sciences Kufstein

University of Applied Sciences Kufstein

Kufstein/Rakúsko

Windesheim University of Applied Sciences

Windesheim Businness School

Zwolle/ Holandsko

Hochschule Darmstadt University

Hochschule Darmstadt university of applied sciences

Darmstadt/Nemecko

Tampere University of Applied Sciences

Tampere University

Tampere/Fínsko

Policejní akademie

Academy of the Czech Republic in Prague

Praha/ČR

Univerza v Mariboru

Faculty of Criminal Justice and Security

Maribor/Slovinsko

Universita Politecnica Delle Marche

Universita Politecnica Delle Marche - Environment

Ancona/Taliansko

Universita Politecnica Delle Marche – Taliansko

Universita Politecnica Delle Marche - Economics

Ancona/Taliansko

The Estonian Information Technology College

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Tallinn/Estónsko

Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu (MWSLIT)

Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu (MWSLIT)

Wroclaw/Poľsko

Panstwowa Vyzsza Szkola Zawodova im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego

Fakulty of management

Kalisz/Poľsko

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Zlín/ČR

Policejní akademie ČR v Praze

Department of International Cooperation

Praha/ČR

The School of Banking and Management in Cracow

The School of Banking

Krakow/Poľsko

Wyzsza Skola Administracji im. E Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyzsza Skola Administracji

Gdyna/Poľsko

Silesian Universty In Opava

Silesian University In Opava

Opava/ČR

Szkoła Główna słuzby pozarniczej

The Main School Of Fire Servce in Warsaw

Varšava/Poľsko

University of South -Bohemia

Faculty of Health and Social Studies

České Budejovice /ČR

Estonian Academy of Security Sciences

Estonian Academy of Security Sciences

Tallinn/Estónsko

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Graz/Rakúsko

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Faculty of Logistics and Crisis Management

Zlín/ČR

University of Applied Sciences Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica

Zagreb/Chorvátsko

Wyzsza Szkola Policji

Police Academy in Szczytno

Szczytno /Poľsko

Tampere University of Applied Sciences

Tampere University

Tampere/Fínsko

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Pardubice/ČR

University of Pardubice

Transport Faculty

Pardubice/ČR

<


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI