Akademický senát fakulty

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Zápisnice a iné dokumenty zo zasadaní AS FBI:

 

 

 


 

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Podpredseda

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

wbmrs.firgyvx@sov.havmn.fx

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

naqerw.irynf@sov.havmn.fx

 

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Ballay Michal, Ing., PhD. zvpuny.onyynl@sov.havmn.fxAdamová Veronika, Ing. irebavxn.nqnzbin@havmn.fx
Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. xngnevan.ohtnabin@sov.havmn.fxMošková Erika, Ing. revxn.zbfxbin@havmn.fx
Gašpercová Stanislava, Bc., Ing. ,PhD. fgnavfynin.tnfcrepbin@sov.havmn.fxFuriak Kristián, Bc.
Hudáková Mária, doc., Ing. ,PhD. znevn.uhqnxbin@sov.havmn.fxTomová Natália
Šoltés Viktor, Ing. PhD. ivxgbe.fbygrf@sov.havmn.fx
Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. fgnavfynin.fgerypbin@sov.havmn.fx

 


 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte ŽU

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.
naqerw.irynf@sov.havmn.fx


Buganová Katarína, doc. Ing. PhD. xngnevan.ohtnabin@sov.havmn.fx


Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.
wbmrs.firgyvx@sov.havmn.fx

 


 

 

Zástupcovia z FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôlVeľas Andrej, doc., Ing., PhD.
naqerw.irynf@sov.havmn.fx    


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI