Akademický senát fakulty

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Zápisnice a iné dokumenty zo zasadaní AS FBI:

 

 

 


 

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Podpredseda

Hudáková Mária, doc., Ing., PhD.

znevn.uhqnxbin@havmn.fx

Šoltés Viktor, Ing. PhD.

ivxgbe.fbygrf@havmn.fx


Zamestnanecká časť

Študentská časť

Ballay Michal, Ing., PhD. zvpuny.onyynl@havmn.fx Erika Skýpalová, Ing. revxn.fxlcnybin@havmn.fx
Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. xngnevan.ohtnabin@havmn.fx Mošková Erika, Ing. revxn.zbfxbin@havmn.fx
Kubás Jozef, Ing. PhD, wbmrs.xhonf@havmn.fx Furiak Kristián, Ing. xevfgvna.shevnx@havmn.fx
Prievozník Pavol, Mgr.,  cniby.cevribmavx@havmn.fx Kollár Boris, Bc.
Moricová Valéria, Mgr.,PhD.  inyrevn.zbevpbin@havmn.fx
Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. fgnavfynin.fgerypbin@havmn.fx 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte ŽU

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.
naqerw.irynf@havmn.fx


Buganová Katarína, doc. Ing. PhD. xngnevan.ohtnabin@havmn.fx


Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.
wbmrs.firgyvx@havmn.fx

 


 

 

Zástupcovia z FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôlVeľas Andrej, doc., Ing., PhD.
naqerw.irynf@havmn.fx    


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI