Akademický senát fakulty

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Zápisnice a iné dokumenty zo zasadaní AS FBI:

 

 

 


 

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Podpredseda

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

wbmrs.firgyvx@sov.havmn.fx

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

naqerw.irynf@sov.havmn.fx

 

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Ballay Michal, Ing., PhD. zvpuny.onyynl@sov.havmn.fxBartal Kamil, Bc. onegny1@fghq.havmn.fx
Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. xngnevan.ohtnabin@sov.havmn.fxErdélyiová Romana, Ing. ebznan.reqrylvbin@sov.havmn.fx
Gašpercová Stanislava, Bc., Ing. ,PhD. fgnavfynin.tnfcrepbin@sov.havmn.fxLenko Filip, Ing. svyvc.yraxb@sov.havmn.fx
Hudáková Mária, doc., Ing. ,PhD. znevn.uhqnxbin@sov.havmn.fxStrapák Matúš fgencnx@fghq.havmn.fx
Orinčák Michal, doc., Ing., PhD. zvpuny.bevapnx@sov.havmn.fx
Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. fgnavfynin.fgerypbin@sov.havmn.fx

 


 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte ŽU

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. xngnevan.ohtnabin@sov.havmn.fxErdélyiová Romana, Ing. ebznan.reqrylvbin@sov.havmn.fx
Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD. wbmrs.firgyvx@sov.havmn.fx Lenko Flip, Ing. svyvc.yraxb@sov.havmn.fx
Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. naqerw.irynf@sov.havmn.fx

 


 

 

Zástupcovia z FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôl

Erdélyi Miroslav, Bc. reqrylv1997@tznvy.pbz Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.
naqerw.irynf@sov.havmn.fx
Erdélyiová Romana, Ing. ebznan.reqrylvbin@sov.havmn.fx
Kmeť Roman, Ing. ebzna.xzrg@sov.havmn.fx
Lenko Filip, Ing. svyvc.yraxb@sov.havmn.fx

    


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI