Akademický senát fakulty

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI UNIZA 

Zásady volieb do Akademického senátu FBI UNIZA
Dodatok č. 1 k zásadám volieb do AS FBI UNIZA

Zápisnice a iné dokumenty zo zasadaní AS FBI:

 

  

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Tajomník

Hudáková Mária, doc., Ing., PhD.

znevn.uhqnxbin@havmn.fx

Šoltés Viktor, Ing. PhD.

ivxgbe.fbygrf@havmn.fx


Zamestnanecká časť

Študentská časť

Ballay Michal, Ing., PhD. zvpuny.onyynl@havmn.fx Erika Skýpalová, Ing. revxn.fxlcnybin@havmn.fx
Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. xngnevan.ohtnabin@havmn.fx Mošková Erika, Ing. revxn.zbfxbin@havmn.fx
Kubás Jozef, Ing. PhD, wbmrs.xhonf@havmn.fx Furiak Kristián, Ing.
predseda študentskej časti
xevfgvna.shevnx@havmn.fx
Prievozník Pavol, Mgr.,  cniby.cevribmavx@havmn.fx Bc. Daniel Chovanec
pubinarp56@fghq.havmn.fx
Moricová Valéria, Mgr.,PhD.  inyrevn.zbevpbin@havmn.fx
Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. fgnavfynin.fgerypbin@havmn.fx 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte UNIZA

Zamestnanecká komora

Študentská komora

Ing. Michal Ballay, PhD., LL.M
zvpuny.onyynl@havmn.fx
Ing. Matúš Madleňákznghf.znqyranx@havmn.fx
doc. Ing. Katarína Hollá, PhD. xngnevan.ubyyn@havmn.fx
Ing. Erika Skýpalová revxn.fxlcnybin@havmn.fx
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
wbmrs.firgyvx@havmn.fx

 


 

 

Zástupcovia z FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôlVeľas Andrej, doc., Ing., PhD.
naqerw.irynf@havmn.fx    


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI