Učebné plány pre bakalárske štúdiumDenná forma štúdia Externá forma štúdia
Bezpečnostný manažment  Bezpečnostný manažment
Krízový manažment  Krízový manažment
Záchranné služby Záchranné služby0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI