Ocenenia zamestnancov a študentov

 

FBI UNIZA

Ocenenie Rok
Pamätná plaketa prezidenta HaZZ pri príležitosti 20. výročia vzniku HaZZ

2022

Foto 1
Foto 2
Pamätná medaila Strednej školy požiarnej ochrany Žilina pri príležitosti 50. výročia jej vzniku

2021

Zamestnanci

Ocenenie Rok
Cena za vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu MŠVVaŠ SR (Hudáková, M. a kolektív, názov diela: Integrovaný systém manažmentu rizík v podniku)

2022

Plaketa Ministerstva vnútra SR a ďakovný list (prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.)

2022

Foto
Pamätná medaila Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline (doc. Sventeková)

2019

Prof. Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD. bola v roku 2018 udelená Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy

2018

Foto

 

Študenti

Ocenenie Rok
Cena Literárneho fondu MŠVVaŠ za vedecko-odborné práce (Ing. Mária Hirková a Ing. Ján Zoleík)
Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu (Ing. Dorota Hodúlová)
1.miesto v súťaži Naj diplomovka 2022 spoločnosti Slovnaft a.s. (Ing. Andrea Bohdalová)

2022

Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu (Ing. Veronika Šestáková)

2021

Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu (Ing. Aurel Šprlák)
Cena rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu (Ing. Kristína Moravčíková)
1.miesto na Univerzitných majstrovstvách VŠ SR vo volejbale (Ružena Langová)
1.miesto na Univerzitných majstrovstvách VŠ SR v basketbale (Richard Rožánek a Patrik Kuric)
Majster SR v silovom trojboji (Slavomír Juššík)

2020

Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ambasádor vedy a techniky pre rok 2019 (Patrik Krajčovič)
Cena Literárneho fondu MŠVVaŠ za vedecko-odborné práce (Veronika Adamová, Jozef Vraniak, Samuel Kočkár a Patrik Matúš)
1.miesto v medzinárodnej súťaži Tímový záchranár 2019 (Gregor Ilošvaj a Marián Kšenzulák)

2019

Na celoslovenskej súťaži prvej pomoci - XXVII. ročník Memoriálu MUDr. V. Harineka 2019 v Poprade získal tím Miestneho spolku SČK pri FBI UNIZA 3. miesto a cenu Fair Play. FBI reprezentoval tím v zložení Adam Sáda, Marcel Kšenzulák, Martina Geročová, Kamil Guľaša a Juraj Gavala.

2019

Foto
Študenti Matúš Strapák a Jana Michalková získali Cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a stali sa ambasádormi vedy a techniky pre rok 2018. 2018 Foto
Na VIII. ročníku medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2018 získali 1. miesto študenti inžinierskeho stupňa štúdia Bc. Jakub Medveď a Bc. Ivana Kubáňová. 2018
Na European Academy Cup v hasičskom športe v medzinárodnej súťaži Tímový záchranár 2018 obsadili dvojčlenné družstvá študentov FBI UNIZA všetky tri víťazné pozície, tím študentiek FBI UNIZA sa umiestnil na 3. mieste. 2018 Foto
V septembri 2018 sa študentky FBI UNIZA Erika Belko Čupcová a Janka Bednáriková stali majsterkami sveta v požiarnom útoku družstiev žien 2018 Foto
Študent Ing. Matej Masár bol ocenený za svoju diplomovú prácu Národnou cenou SR za kvalitu 2017. 2017 Foto
Študenti Bc. Kristína Ondrušová, Ing. Filip Biro a Bc. Matúš Strapák a Jana Michalková získali Cenu Literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti 2017

 

Plaketa J. A. Komenského

Meno oceneného Rok
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. 2019
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. 2018
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 2017
Ing. Jaroslav Procházka 2017
doc. PhDr. Jiří Horáček, PhD. 2016
doc. Ing. Ivo Milata, CSc. 2016
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD. 2015
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2015
doc. Ing. Jozef Kováčik, CSc.  2014
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 2014
prof. Ing. Anton Osvald, CSc. 2013
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc. 2013
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc. 2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. 2012
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD. 2012
doc. Mgr. Vladimír Míka,PhD. 2012

 

Cena prof. Ing. Jána Mikolaja, DrSc.

Meno oceneného Rok
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 2019
prof. Inf. Miloslav Seidl, PhD. 2017
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2015
Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2013
prof. Ing. Milan Dado, CSc. 2013
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2011
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 2011

 

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI