Deň pracovných príležitostí

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA

organizuje pre svojich študentov Deň pracovných príležitostí vo svojich priestoroch. 


Rok 2022 - 9. november


Pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia organizujeme Deň pracovných príležitostí 9.11.2022 na FBI UNIZA.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI