Deň pracovných príležitostí

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA

organizuje pre svojich študentov Deň pracovných príležitostí vo svojich priestoroch. 


Rok 2023 - 8. november

Program 
Pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia organizujeme Deň pracovných príležitostí 08.11.2023 na FBI UNIZA.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI