Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Žilina a Žilinská univerzita


Dobrovoľný hasičský zbor Žilina a Žilinská univerzita (DHZ ZA a ŽU) je súčasťou Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina, ktorý združuje sedem Dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich na území mesta Žilina. Vznik DHZ ZA a ŽU sa datuje od roku 2011 kedy začala svoju aktívnu činnosť.   

Dobrovoľný hasičský zbor Žilina a Žilinská univerzita je nápomocný pri prevencií požiarnej ochrany a plní funkciu výchovno-vzdelávacieho združenia v rámci výcviku dobrovoľných hasičov. Úzko spolupracuje s Hasičským a záchranným zborom na rôznych úrovniach v rámci cvičení a výmeny skúseností v rôznych oblastiach inovatívnej techniky a taktiky vedenia zásahu. Ďalej sa zapája do medzinárodných projektov SAFE FIREFIGHTER formou výmeny skúsenosti zvyšovania bezpečnosti hasičov pri zásahoch.
Výbor DHZ ZA a ŽU sa skladá z kmeňových zamestnancov Fakulty bezpečnostného inžinierstva. Študenti majú možnosť aktívne sa zapájať pri organizovaní rôznych cvičení a súťaží a to dvoma spôsobmi:
  1. Hosťovaním - aktívni členovia iných DHZ,
  2. Prijatím za člena DHZ ZA a ŽU 

V prípade záujmu o informácie alebo spoluprácu môžete kontaktovať:
Ing. Bc. Milan Konárik, PhD.
starší inšpektor,  predseda a veliteľ DHZ ZA a ŽU
Kancelária: MA 502
Telefón: 041 513 6797
Email: zvyna.xbanevx@sov.havmn.fx

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI