Študijné programy FBI

 Študijný odbor Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Titul
Bezpečnostné vedy Bezpečnostný manažment 1 denná, externá Bc.
Bezpečnostné vedy Krízový manažment 1 denná, externá Bc.
Bezpečnostné vedy Záchranné služby 1 denná, externá Bc.
Bezpečnostné vedy Bezpečnostný manažment 2 denná, externá Ing.
Bezpečnostné vedy Krízový manažment 2 denná, externá Ing.
Bezpečnostné vedy Záchranné služby 2 denná, externá Ing.
Bezpečnostné vedy Bezpečnostný manažment 3 denná, externá PhD.
Bezpečnostné vedy Krízový manažment 3 denná, externá PhD.
Bezpečnostné vedy Záchranné služby 3 denná, externá PhD.
Externá forma štúdia je spoplatnená za každý akademický rok sumou:

  • pre 1. stupeň (Bc.) - 800 €
  • pre 2. stupeň (Ing.) - 800 €
  • pre 3. stupeň (PhD.) - 1300 €

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI