Spolupráca s praxou

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (ďalej FBI) spolupracuje s jednotlivými zástupcami a oddeleniami v rámci štátnej správy a samosprávy v súlade so zameraním jednotlivých katedier. Rovnako v rámci vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti je potrebná spolupráca s praxou. Názvy spoločností s ktorými FBI spolupracuje sú uvedené a rozdelené podľa príslušnosti ku katedrám.

 

Katedra bezpečnostného manažmentu:

ALFA VS, a.s., Slovenská republika

APEOM, s.r.o., Česká republika

APIS, s.r.o., Slovenská republika
Asociácia bezpečnostných manažérov, o.z., Slovenská republika

Asociácia technických bezpečnostných služieb GRÉMIUM ALARM, o.s., ČR

Coca-Cola HBC Slovenská Republika, s.r.o., Slovenská republika

CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Česká republika

Dahua Technology Czech, s.r.o., Česká republika

Detektívna Informačná Služba, s.r.o., Slovenská republika

DUX, s.r.o., Slovenská republika

European Association for Security, Poľská republika

European Institute Of Security And Crisis Management, s.r.o., ČR

Eurosat CS, s. r.o., Česká republika

F.S.C – Bezpečnostní poradenství, a.s., Česká republika

G4S Secure Solutions, a.s., Praha

Grand POWER, s.r.o., Slovenská republika

INFODOM, s.r.o., Slovenská republika

JABLOTRON ALARMS, a. s., Česká republika

Koval Systems, a.s., Beluša, Slovenská republika

Mark2 Corporation Czech, a.s., Česká republika

RAVI, s.r.o., Slovenská republika

REVIMONT-DG, s.r.o., Slovenská republika

SecuriLas, s.r.o., Slovenská republika

Signal Centrum, s.r.o., Slovenská republika

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Slovenská republika

SAIA, n.o., pobočka Žilina, Slovenská republika

TSS Group, a.s., Slovenská republika

Volkswagen Slovakia, a.s., Slovenská republika

Katedra požiarneho inžinierstva:
Prezídium HaZZ
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline
Tyco Fire Suppression and Building Products, Neuruppin CZ s.r.o. Praha
prezídium DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana SR)
AV ČR (Akadémia Vied ČR) Inštitút makromolekulárnej chémie
Stöbich Brandschutz s.r.o.,
Fires s.r.o. Batizovce
Falck Fire Services, a.s., Bratislava
LS Intertank ApS, Dánsko
Divízia ISOVER
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava
KNAUF Bratislava, s.r.o.
Siemens Slovensko
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
THT Polička, s.r.o., ČR
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
Hlavná banská záchranná stanica Prievidza
Kontrolné chemické laboratóriá CO
Horská záchranná služba
Policajný zbor SR,
Expertízny ústav PZ
Pohotovostné útvary PZ
Gajos, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Kia Motors Slovakia, s.r.o, Žilina
Slovenský červený kríž, Územný spolok Žilina
SAIA, n.o., Žilina
 Katedra technických vied a informatiky:
SEPS a.s. Bratislava,
SPP. a.s. Bratislava,
ŽSR a.s.,
DGSA s.r.o. Žilina,
SECAR, s.r.o. Bratislava,
RAVI s.r.o. Bratislava,
CESys s.r.o Trnava,
IHK -Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Nemecko
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., Olomouc, ČR
Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
SAIA, n.o., Žilina
Katedra krízového manažmentu:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, pobočka Žilina

Severoslovenské energetické závody, a.s.

Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2

ALFA Security Technologies, Bratislava

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom

Bel Power Solutions & Protection, Dubnica nad Váhom

CEIT Consulting, s.r.o., Žilina

Výskumní ústav bezpečnosti práce, Praha

Mondi SCP, a.s, Ružomberok

Evonic Fermas, s.r.o, Slovenská Ľupča

RiskConsult s.r.o, Bratislava

Educo – Consult s.r.o, Žilina

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o, Bratislava

SAIA, n.o., Žilina

 

 

 

 

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI