Prijímacie konanie Bc. a Ing. štúdium - tézy

Pre Bc. stupeň:
Test zo všeobecných vedomostí na FBI UNIZA overuje základné predpoklady a schopnosti,ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium.
Tézy na prijímacie konanie do 2. stupňa vysokoškolského štúdia v štúdijnom programe:

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI