Zápisy študentov do vyšších ročníkov

Zápisy do vyšších ročníkov - 2. a 3. ročník Bc., Ing. (AR 2020/2021) - na stiahnutie


Vážení študenti FBI,
zápisy do vyšších ročníkov sa uskutočnia podľa rozpisu uvedeného nižšie v tabuľke a budú prebiehať osobne, nie on-line. V prípade, že sa nemôžete na zápis dostaviť, je nutné poveriť Vami inú osobu, ktorá sa preukáže na zápise splnomocnením od Vás (nemusí byť notársky overené). Všetkých, ktorí sa zápisu zúčastnia, žiadame, aby sa v zmysle "Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov " dostavili s prekrytými hornými dýchacími cestami.0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI