Návod na prácu s MS Teams

Dávame do pozornosti návod na prihlásenie do aplikácie Office 365, kde nájdete balík aplikácií vrátane programu MS Teams na podporu dištančného vzdelávania.


Ako sa prihlásiť:

https://nic.uniza.sk/zuwiki/doku.php?id=zu:net:office365


Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre študentov)

https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE


Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre učiteľov)

https://www.youtube.com/watch?v=eb6mhYd9_as


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI