Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020

PRÍKAZ DEKANKY FBI UNIZA č. 4 zo dňa 16. apríla 2020 - Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020   
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI