Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia

V súvislosti s Vašim štúdiom na FBI UNIZA od 01.09.2020 Vám v nasledujúcich bodoch zasielame dôležité informácie súvisiace s Vašim nástupom do 1. ročníka bakalárskeho štúdia:

  1. potvrdenie na účely prídavku na dieťa študentom nevydávame, nakoľko úrady práce čerpajú aktuálne stavy študentov z centrálneho registra študentov;
  2. potvrdenie o návšteve školy si v prípade potreby môžete požiadať individuálne - osobne na referáte pre vzdelávanie, alebo emailom, alebo telefonicky;
  3. výkaz o štúdiu (index) Vám bude odovzdaný v prvý deň Vašej výučby - v pondelok 28.09.2020 (v čase prvej prednášky), v indexe budete mať vložený výpis predmetov 1. ročníka, ktoré si vpíšete podľa návodu do Vášho indexu; 
  4. na začiatok výučby 28.09.2020 si so sebou prineste Vašu fotografiu (2 ks) vo veľkosti pasového formátu (cca 4 x 5 cm) a lepidlo, jedna fotografiu si prilepíte na Vašu osobnú kartu umiestnenú na referáte pre vzdelávanie, druhú si nalepíte na úvodnú stránku Vášho indexu;
  5. opätovne dávame do pozornosti Kurz matematiky – v novom termíne 23. – 25.09.2020, na ktorý máte ešte stále možnosť prihlásiť sa, link pre prihlásenie: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/kurz-matematiky;
  6. slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka sa uskutoční v stredu 30.09.2020 o 13:00 hod. (miestnosť BG2A1, Datalan);
  7. v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 pripomíname povinnosť študentov vyplniť čestné vyhlásenie študenta (najskôr 3 dni pred začiatkom výučby): https://fbi.uniza.sk/aktuality/oznam-pre-studentov-fbi.

Na adrese https://www.fbi.uniza.sk/stranka/rozvrhy-a-zoznamy (sekcia „študenti“ – „všeobecné informácie“ – „rozvrhy a zoznamy“) sú zverejnené menné zoznamy študentov jednotlivých študijných programov v dennom (aj externom bakalárskom štúdiu) zaradených do jednotlivých študijných skupín.

Rozvrh podľa študijných skupín sa nachádza v tej istej sekcii - https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh.php - kde je potrebné vybrať formu štúdia (denné štúdium/externé štúdium), prepnúť vyhľadávanie „študijná skupina“ a napísať presnú študijnú skupinu, v ktorej je študent zaradený – vyhľadá sa presný rozvrh.

Opätovne Vás prosíme o dôkladné prečítanie informácií (pred nástupom na štúdium) súvisiacich s Vašim štúdiom na našej fakulte – https://fbi.uniza.sk/aktuality/zapisy-pre-studentov-prveho-rocnika-bakalarskeho-a-inzinierskeho-stupna-v-ak-roku-2020-2021.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI