Informácia pre uchádzačov o štúdium

Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR a z dôvodu uzatvorených stredných škôl:

     
  • Prihlášky na štúdium FBI UNIZA budú akceptované aj bez ich potvrdenia strednou školou. 
  • Testy budú realizované v 1. aj 2. stupni prostredníctvom telekonferencie (elektronicky).
  • Prijímací test pre uchádzačov o štúdium v 1. stupni bude 10. júna s náhradným termínom 11. júna 2020.
  • Zároveň predlžujeme termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium do 31.5.2020.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI