Informácia pre uchádzačov o štúdium

Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR a z dôvodu uzatvorených stredných škôl:

    
  • Prihlášky na štúdium FBI UNIZA budú akceptované aj bez ich potvrdenia strednou školou. 
  • Testy budú realizované v 1. aj 2. stupni prostredníctvom telekonferencie (elektronicky).
  • Zároveň predlžujeme termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium do 30.4.2020.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI