Príkazy rektora súvisiace s COVID19

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu SR ako aj nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva príkazy rektora. 

Prílohy: 
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI