Slávnostná promócia - Ing.

Vážení absolventi inžinierskeho štúdia na FBI UNIZA,
slávnostná promócia spojená s odovzdávaním diplomov sa uskutoční dňa 18. septembra 2020 o 11:00 h v Dome odborov v Žiline. Promócia bude pre absolventov všetkých študijných programov spoločná. Predpokladané ukončenie slávnostnej promócie je o 12:00 h. Na nácvik je nutné dostaviť sa do Domu odborov hodinu pred začiatkom slávnostnej promócie, čiže o 10:00 h.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sú rúška pre všetkých zúčastnených povinné. Vzhľadom na slávnostný charakter promócie a pre zachovanie dôstojnosti promočného aktu, promovaní študenti dostanú jednotné jednorázové rúška priamo na mieste pri vstupe do budovy. Všetci ostatní zúčastnení sú povinní zabezpečiť si rúško individuálne."

V dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie a kapacitných dôvodov miesta promócie (Dom odborov), upozorňujeme promovaných absolventov, že priemerný počet hostí na 1 absolventa je 5 osôb. Pri usádzaní hostí v Dome odborov prosíme o obsadzovanie párnych radov.
Účasť hostí je bezplatná. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI