Študentská dobrovoľná činnosť pre potreby MV SR

Milí študenti, aktuálna situácia spojená s novým koronavírusom a chorobou COVID-19 si vyžaduje pomoc aj od nás všetkých. Sme radi, že sa v týchto časoch dokážeme spájať a poskytovať dobrovoľnú pomoc. Aj Vaša pomoc môže prispieť ku zníženiu negatívnych dopadov tejto mimoriadnej situácie. Vieme, že viacerí z Vás sa už aktívne angažujú vo svojich regiónoch, čo je chvályhodné. 

V spolupráci so Sekciou krízového manažmentu MV SR spúšťame aktivitu na registráciu dobrovoľníkov pre potreby MV SR, rozsah činností je väčší, dobrovoľníci do centier, do call centier, výpomoc Okresným úradom v rôznych formách, a ďalšie podľa potreby a zadania na základe oslovenia. Aby sme Vás vedeli kontaktovať potrebujeme Vaše údaje a informovaný súhlas, že sa máte chuť a možnosť zapojiť. 
 
Na nasledujúcej adrese sa prosím registrujte: https://forms.gle/PcVMgkEL7XJfj5JK9 

Budeme radi, keď sa zapojíte aj týmto spôsobom a podporíte aj svoj osobnostný rozvoj. Zároveň by sme Vás radi aj motivovali, preto Vám môže byť uznaná aj Odborná prax, najlepších odmeníme motivačným štipendiom. 

KKM FBI UNIZA
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI