Výsledky prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium


Zverejňujeme výsledky 2. kola prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium na akademický rok 2020/2021

do 1. ročníka - Bc.do 1. ročníka - Ing.


Zverejňujeme výsledky 1. kola prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium na akademický rok 2020/2021


do 1. ročníka - Bc.
do 1. ročníka - Ing.


Výsledky sú zoradené podľa prideleného registračného čísla. 
O prijatí / neprijatí budú uchádzači informovaní poštou.

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI