Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, 
že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2020/2021. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín podávania prihlášok je do 3. júla 2020.

NOVÉ:
PRÍKAZ DEKANKY FBI UNIZA č. 6 zo dňa 9. júna 2020 Prijímacie konanie do doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021 - na stiahnutie 

Viac informácií nájdete v plnom znení oznamu - na stiahnutie. 

Vypísané témy v jednotlivých študijných programoch:

Obsahové zameranie prijímacieho konania - na stiahnutie.

Postup na vyplnenie elektronickej prihlášky - na stiahnutie. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI