Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium - 1.kolo a 2. kolo

Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium do prvého stupňa (Bc.) a do druhého stupňa (Ing.) bude prebiehať online formou na stránke:

prijimacky.fbi.uniza.skPríjimacie konanie 2. kolo pre Bc. a 2.kolo pre Ing. štúdium bude formou online testu 28.7.2020

Príjimacie konanie 1. kolo pre Ing. štúdium bude formou online testu 6.7.2020


Návod k prijímaciemu konaniu pre Bc. stupeň - na stiahnutie*. 

Návod k prijímaciemu konaniu pre Ing. stupeň - na stiahnutie*. 

*Platí rovnaký princíp ako pre 1. kolo tak aj pre 2. kolo prijímacieho konania. Mení sa len dátum prijímacieho konania.


Predĺžené termíny podávania prihlášok:

Bc. štúdium: do 15.7.2020
Ing. štúdium: do 15.7.2020
PhD. štúdium: do 3.7.2020


1. kolo prijímacieho konania pre Bc. stupeň:
Termín prijímacieho konania je 10. júna 2020 o 10:00. 
Termín náhradného prijímacieho konania je 11. júna 2020 o 10:00.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI