Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia

V súvislosti s Vašim štúdiom na FBI od 01.09.2020 Vám v nasledujúcich bodoch zasielame dôležité informácie súvisiace s Vašim nástupom do 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia:

  1. potvrdenie na účely prídavku na dieťa študentom nevydávame, nakoľko úrady práce čerpajú aktuálne stavy študentov z centrálneho registra študentov,
  2. potvrdenie o návšteve školy si v prípade potreby môžete požiadať individuálne - osobne na referáte pre vzdelávanie, alebo emailom, alebo telefonicky, 
  3. výkaz o štúdiu (index) si osobne vyzdvihnete v priebehu prvého týždňa Vašej výučby na referáte pre vzdelávanie, v indexe budete mať vložený výpis predmetov 1. ročníka, ktoré si vpíšete do Vášho indexu,
  4. preto Vás prosíme, aby ste si so sebou priniesli Vašu fotografiu (2 ks) vo veľkosti pasového formátu (cca 4x5cm),  jedna fotografia bude použitá na Vašu osobnú kartu, druhú si nalepíte na úvodnú stranu indexu, 
  5. v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 pripomíname povinnosť študentov vyplniť čestné vyhlásenie študenta (najskôr 3 dni pred začiatkom výučby): https://fbi.uniza.sk/aktuality/oznam-pre-studentov-fbi.

Na adrese https://www.fbi.uniza.sk/stranka/rozvrhy-a-zoznamy (sekcia „študenti“ – „všeobecné informácie“ – „rozvrhy a zoznamy“) sú zverejnené menné zoznamy študentov jednotlivých študijných programov v dennom (aj externom) inžinierskom štúdiu zaradených do jednotlivých študijných skupín.

Rozvrh podľa študijných skupín sa nachádza v tej istej sekcii - https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh.php - kde je potrebné vybrať formu štúdia (denné štúdium/externé štúdium), prepnúť vyhľadávanie „študijná skupina“ a napísať presnú študijnú skupinu, v ktorej je študent zaradený – vyhľadá sa presný rozvrh.

Opätovne Vás prosíme o dôkladné prečítanie informácií (pred nástupom na štúdium) súvisiacich s Vašim štúdiom na našej fakulte – https://fbi.uniza.sk/aktuality/zapisy-pre-studentov-prveho-rocnika-bakalarskeho-a-inzinierskeho-stupna-v-ak-roku-2020-2021.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI