Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
Ples študentov FBI UNIZA 23.11.2019 08.11.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie 23.11.2019 08.11.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Rektorské voľno 23.11.2019 13.11.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Oznam o habilitačnej prednáške 07.01.2020 16.12.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prihlásenie na email zamestnancov 19.01.2020 19.12.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Deň otvorených dverí FBI UNIZA 11.02.2020 08.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Pozvánka pre študentov na seminár - SAIA 09.01.2020 09.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Výročná členská schôdza DHZ 13.01.2020 13.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Tímový záchranár 2020 13.01.2020 13.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Pracovná ponuka mestská polícia Žilina 16.01.2020 16.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
ŠVOČ 2020 - ZRUŠENÁ 24.03.2020 04.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Socha Sv. Floriána 11.02.2020 11.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Konferencia RKS 2020 31.03.2020 11.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Výzva na publikovanie v časopise Krízový manažment 26.02.2020 21.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Bezplatný kurz - Spôsobilosť v civilnej ochrane 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Erasmus + deň 27.2. 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Valentínska kvapka krvi 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Výzva - Erasmus+ 2020/2021 28.02.2020 28.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 10.03.2020 10.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Stáže, pobyty, kurz CO v súvislosti s prerušením výučby 10.03.2020 10.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI