Oznam o habilitačnej prednáške

V zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujeme uskutočnenie habilitačnej prednášky, ktorá sa uskutoční dňa 22.1.2020 o 9:00 v miestnosti Vedeckej rady UNIZA (Veľký diel, nová menza).

     • habiltačná prednáška Ing. Kataríny Kampovej, PhD. - podrobnejšie informácie

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI