Stáže, pobyty, kurz CO v súvislosti s prerušením výučby

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosných ochorení na UNIZA Vás žiadame, aby ste v prípade záujmu o študijný pobyt a odbornú stáž v budúcom akademickom roku, resp. záujmu o absolvovanie kurzu spôsobilosti v CO (3. ročník Bc. štúdia a študenti v Ing. stupni štúdia) posielali prihlášky elektronicky e-mailom na adresu: dana.barankova@fbi.uniza.sk

Formuláre prihlášok:

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI