Deň otvorených dverí FBI UNIZA

Deň otvorených dverí FBI UNIZA - 2020 sa uskutoční 
dňa 12. februára 2020 priestoroch fakulty v centre mesta na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (pri autobusovej stanici).
Tešíme sa na Vás. 

Užitočné informácie: 


Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí 2020

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI