Konferencia RKS 2020

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA Vás pozýva na
25. medzinárodnú vedeckú konferenciu
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorá sa bude konať 20 - 21. mája 2020 v Žiline.

OZNAM:

V zmysle príkazu dekanky č. 3/2020 sa konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí v pôvodnom termíne neuskutoční. Organizačný výbor konferencie kontaktuje účastníkov, ktorí uhradili vložné a dohodne s nimi spôsob refundácie, ďalej kontaktuje účastníkov, ktorí zaslali články a ponúkne im možnosť publikovať príspevok v časopise Krízový manažment alebo Komunikácie
Viac informácie na stránke konferencie
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI