Konferencia RKS 2020

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA Vás pozýva na
25. medzinárodnú vedeckú konferenciu
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorá sa bude konať 20 - 21. mája 2020 v Žiline.

Predĺženie termínu prihlášky na konferenciu do 10.4.2020

Viac informácie na stránke konferencie
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI