Bezplatný kurz - Spôsobilosť v civilnej ochrane

Študenti, fakulta naďalej ponúka možnosť pre študentov absolvovať kurz v rámci získania Spôsobilosti v Civilnej ochrane. Vzhľadom na skúsenosti z minulého roka je podmienkou účasti na kurze absolvovaný predmet Civilná ochrana a Krízový manažment (i priebežne prebiehajúci). 
Dátumy prednášok budú oznámené uchádzačom po zhodnotení prihlášok, skúška prebehne v júni. 
Žiadame záujemcov o prinesenie prihlášok do 30.3.2020 do kancelárie MA202 k p. Baránkovej a otázky ohľadom kurzu smerujte na doc. Hollú. 
Žiadame aby sa prihlásili tí, ktorí majú seriózny záujem a dokážu sa na túto skúšku adekvátne pripraviť. 

Kurz je bezplatný. 

Prihlášku nájdete dole na stránke https://www.minv.sk/?osvco.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI