Ples študentov FBI UNIZA

Vážení študenti, pedagógovia, absolventi a priatelia FBI UNIZA. 

Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať na Ples študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý sa uskutoční 31. januára 2020 o 18:30 v Dome odborov, v Žiline.

Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spoločne sa zabavíme na výnimočnej spoločenskej akcii našej fakulty!


Facebook event: https://www.facebook.com/events/2459804850807052/

Predaj vstupeniek v kancelárii MA414.


Ples 2020

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI