Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie

Referát pre vzdelávanie FBI UNIZA sa nachádza v budove MA na prvom poschodí.


Úradné hodiny pre študentov 1. a 2. stupňa:

  • pondelok 8:00 - 11:00
  • utorok 8:00 - 11:00
  • streda 8:00 - 11:00
  • štvrtok 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
  • piatok 8:00 - 11:00


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI